Ústecký seniorát

Instalace nových členů seniorátního výboru

(Žatec)

Instalace proběhne v Evangelickém kostele za účasti synodního kurátora Jiřího Schneidera a synodního seniora Pavla Pokorného, který bude předsedat bohoslužbám.

Po bohoslužbách srdečně zveme k malému pohoštění na faře Husova 1200.