Ústecký seniorát

listopad

Sbírky

Odvést

Sbírka pro sociální a charitativní pomoc ú: 7171717171/2700 VS: 911140+kód sboru
Sbírka JTD ú: 7171717171/2700 VS: 914300+kód sboru

Termíny

Uzávěrka žádostí o příspěvek ze solidárních prostředků více…