Ústecký seniorát

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Děčíně
Farní sbor ČCE Chomutov
Sbor ČCE v Chotiněvsi
Evangelický sbor v Krabčicích
Sbor ČCE v Litoměřicích
Českobratrská církev evangelická v Mostě
Roudničtí evangelíci
Sbor ČCE Teplice
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Třebenicích
Evangelíci v Ústí nad Labem