Ústecký seniorát

Pastorální konference

(Litoměřice)

9:00 - 10:30: Kázání Pavla Klineckého (s exegetickými poznámkami a) s

recenzí od Filipa Němečka, diskuze

10:30 - 10:45 - přestávka

10:45 - cca. 11:15 - seniorátní informace

cca. 11.15 - nejpozději 13:00 - program Ireny Moudré Wünschové: Problematika

průniku paliativní a spirituální péče, diskuze