Ústecký seniorát

Pastorální konference

(Litoměřice)

9:00 - 10:30: kázání Filip Němeček, recenze Jiří Šamšula

10:30 - 10:45 - přestávka

10:45 - cca. 11:15 - seniorátní informace

cca. 11.15 - nejpozději 13:00 - program Jana Kupky: *Mlčí mezi zbraněmi

múzy? Práce kaplana v ozbrojených složkách*, diskuze