Seniorátní výbor

Seniorátní výbor ústeckého seniorátu

Seniorátní výbor ústeckého seniorátu (dále jen SV) se stará o správu seniorátu v době mezi jednotlivými zasedáními Konventu. Je to čtyřčlenný orgán v čele se seniorem/seniorkou a seniorátním kurátorem/kurátorkou. Jedná za seniorát se svým celocírkevním protějškem – Synodní radou, stará se o náležitý duchovní i hospodářský život jednotlivých sborů seniorátu, koná návštěvy na sborech a podobně. SV se za svou činnost zodpovídá Konventu.

Přibližně 1x za měsíc se konají schůze SV. Zápisy naleznete ZDE

Od roku 2014 SV pracuje ve složení:

Martina Š.Vlková, seniorka (tel. 603 180 259, Krabčice u Roudnice nad Labem č.26, 411 87)

Vlasta Erdingerová, seniorátní kurátorka

Tomáš Matějovský, konsenior

Alena Hálová, náměstkyně seniorátní kurátorky