Konvent

Konvent

Konvent je shromáždění zástupců sborů v seniorátu, je to orgán, který může vydávat rozhodnutí se seniorátní (nikoli celocírkevní) působností. Schází se většinou jednou ročně v různých sborech seniorátu.

V tomto shromáždění se projednává život sborů ČCE v našem kraji, schvaluje se rozpočet a hospodaření v seniorátu a podobně. Konvent také může podávat návrhy na Synod, což je vlastně obdobné shromáždění zástupců jednotlivých seniorátů, ovšem s celocírkevní působností. Synod je tak nejvyšším výkonným orgánem Českobratrské církve evangelické.

Konvent má čtyřletou působnost, každý rok se koná jedno z jeho zasedání. V roce 2011 tedy proběhlo 1. zasedání 33.Konventu

Po 2.zasedání 33.Konventu 3.11.2012 se ustálilo předsednictvo Konventu ústeckého seniorátu v tomto složení:

Předseda Konventu: Tomáš Pavelka, farář v Lounech

Místopředsedové: Marián Šusták, farář v Mostě; Slavěna Sedláková, presbyterka sboru v Chomutově; Silvia Kröhanová, kurátorka sboru v Chomutově

V sekcích v levém menu si můžete prohlédnout brožury s programem jednotlivých zasedání Konventu včetně zápisů z jednání.