Jeronýmova jednota

Jeronýmova jednota

Jeronýmova Jednota jsou fondy Českobratrské církve evangelické, které shromažďují prostředky na opravy církevního majetku. Zdroje se do nich získavají:

  •  pravidelnou archovou jednoroční sbírkou
  • sbírkou konanou na velikonoční neděli (tzv. Hlavním darem lásky)
  • sbírkou zvanou Jubilejní toleranční dar

Na základě žádostí fondy JJ udělují půjčky a dary. V seniorátě funguje oddělení Jeronýmovy Jednoty pro sbory seniorátu.