Kontakty

Senior:

Tomáš Matějovský
tel. +412 532 217, +420 739 244 621
email: tomas.matejovsky@evangnet.cz

Seniorátní kurátorka:

Vlasta Erdingerová
email: erdingerova.krabcice@diakonie.cz

 

 Sídlo seniorátního výboru: 

Bezručova 90/4, 405 02 Děčín