Rukověť

„Rukověť“ je materiál, který připravuje seniorátní výbor Ústeckého seniorátu ČCE jako pomoc pro sbory, staršovstva a kazatele. Rukověť shrnuje základní informace praktického a administrativního rázu pro aktuální rok.

Aktuální

Rukověť 2018

Starší

Rukověť 2017