Jeronýmova Jednota jsou fondy Českobratrské církve evangelické, které shromažďují prostředky na opravy církevního majetku. Zdroje se do nich získavají:

1.) pravidelnou archovou jednoroční sbírkou

2.) sbírkou konanou na velikonoční neděli (tzv. Hlavním darem lásky)

3.) sbírkou zvanou Jubilejní toleranční dar

Na základě žádostí fondy JJ udělují půjčky a dary. V seniorátě funguje oddělení Jeronýmovy Jednoty pro sbory seniorátu.


autor: jan kupka